Sibbo växer och utvecklas med fart. Runtom i Sibbo pågår många projekt där man bygger nytt och underhåller och sanerar gammalt. Det viktigaste är att producera tjänster av hög kvalitet för såväl gamla som nya Sibbobor. Och det är lika viktigt att bygga en bra och trivsam miljö. På den här sidan har man sammanställt och sammanställer också i framtiden information om byggnads- och utvecklingsprojekt som pågår i Sibbo.

Utvecklingsprojekt