Nikkilän linja-autoterminaalin rakentaminen

Nikkilään rakennetaan uusi linja-autoterminaali vuonna 2018. Linja-autoterminaali sijoittuu Kuntalan eteen Iso Kylätielle, Nikkiläntien ja Sipoon pääkirjaston väliselle osuudelle. Linja-autoterminaalin rakentaminen on osa Iso Kylätien saneerausta, jonka ensimmäinen vaihe koskee väliä Nikkiläntie – Enter.

Rakennustöiden on suunniteltu alkavan kesäkuussa, ja uuden linja-autoterminaalin on tarkoitus valmistua talvella 2018. Tekninen valiokunta on hyväksynyt nähtävillä olleen Iso Kylätien saneerausta koskevan katusuunnitelman linja-autoterminaalin alueen osalta 3.4.2018.

Millainen linja-autoterminaalista tulee?

Uuden linja-autoterminaalin alueen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota erityisesti alueen viihtyisyyteen, valoisuuteen ja turvallisuuteen. Alueen turvallisuus on nostettu tärkeään rooliin, koska linja-autoterminaaliin alueella kulkee paljon lapsia ja nuoria. Lisäksi pääkirjastossa käy runsaasti asiakkaita. Iso Kylätien yleisilme linja-autoterminaalin alueella säilyy pitkälti entisellään. Vanhaa henkeä ja kulttuurisia kerrostumia kunnioitetaan esimerkiksi istutuksien ja puulajien valinnassa. Kuntalaiset ovat saaneet osallistua katuterminaalin ilmeen suunnitteluun äänestämällä puulajeista, pysäkkikatoksista, roskiksista ja katuvalaistuksesta.

Uusi linja-autoterminaali on suurempi kokonaisuus, kuin vain uusi pysäkki. Katuterminaali muodostuu neljästä pysäkkilaiturista, korotetusta katuosuudesta ja keskikorokkeella varustetusta uudesta suojatiestä. Kadun molemmilla puolilla kulkee kevyen liikenteen väylä ja on lehtipuita nykyiseen tapaan. Odotusalueista tulee selkeästi eroteltuja, ja pysäkkeihin on suunniteltu katokset. Linja-autopysäkeillä tulee olemaan myös selkeät tiedot bussilinjojen aikatauluista ja reittikartoista.

Uudistettu pääkirjasto avaa ovensa marraskuussa 2018. Kirjastoon on tulossa monipuolisten kirjastopalveluiden lisäksi myös kunnan info ja kahvila, joiden palveluita voi käyttää vaikka bussia odottaessa.

Muutokset linja-autoterminaalin sijainnissa

Nyt rakennettava linja-autoterminaali tulee palvelemaan matkustajia tällaisenaan noin 10 vuotta. Tämän jälkeen linja-autoterminaali siirtyy muutaman vuoden päästä rakennettavalle Nikkilän rautatieasemalle, jonne syntyy uusi matkakeskus. Nyt rakennettavasta linja-autoterminaalista muodostuu silloin keskustan toinen keskeinen linja-autopysäkki.

Nyt rakennettava linja-autoterminaali tulee sijaitsemaan vanhaa linja-autoasemaa keskeisemmällä paikalla. Vanhan linja-autoaseman alueelle on kaavoitettu asuintaloja osana Nikkilän täydennysrakentamista. Matkahuollon palvelut siirtyvät Kauppakujalle eläintarvikeliike FastDogiin heinäkuun alusta alkaen. Vanhalla linja-autoasemalla toimiva kahvila Dösis tarjoaa palveluitaan nykyisissä tiloissa vielä vuoden 2018 loppuun asti.

Nikkilän terminaali on otettu käyttöön 19.11.2018:

• Nikkilän terminaalin laiturit 1-5 ovat käytössä
• Linja-autojen reitit eivät ole muuttuneet uuden terminaalin takia
• Linja-autot kulkevat edelleen vanhan linja-autoaseman kautta
• Linjojen 986 ja 987 reitit Nikkilässä muuttuvat 10.12.2018 lähtien

Iso Kylätien hopeapajujen poistaminen (29.7.2018)

Kuntalan pysäköintialueen ja Iso Kylätien väliset hopeapajut joudutaan poistamaan kadun perusparannuksen ja linja-autoterminaalin rakentamisen yhteydessä Nikkilässä. Keskeisin syy tähän on puiden huono kunto ja sen aiheuttama turvallisuusriski.

Puut ovat elinkaarensa päässä, ja ne ovat kärsineet muun muassa liikenteestä ja tiesuolauksesta. Hopeapajut olisi jouduttu poistamaan joka tapauksessa lähiaikoina rakennustyömaasta riippumatta. Nykyinen katu- ja pysäkkialue on myös liian kapea erityisesti koululaisten turvallisen kulkemisen näkökulmasta. Tästä syystä aluetta levennetään kadun peruskorjauksen ja linja-autopysäkin rakentamisen yhteydessä, jolloin puiden kohta jää tulevalle katualueelle.

Iso Kylätieltä poistetaan vain välttämättömät puut. Ylimääräisiä puunkaatoja ei saneerauksen yhteydessä tehdä, vaan kaikki puun poistot ovat pakon ja turvallisuusnäkökohtien sanelemia. Katurakentamisen asiantuntijat, joiden kanssa asiaa on käyty läpi, ovat todenneet, että hopeapajut eivät tulisi selviämään myöskään katuremontin vieressä.

Linja-autopysäkki- ja kadunsaneeraustyömaan tavoitteena on säilyttää Iso Kylätien maisema ja tunnelma sekä pyrkiä vahvistamaan Nikkilän ominaispiirteitä. Alueelle istutetaan saneerauksen yhteydessä uusia puita. Uudet puut tulevat saamaan parhaat mahdolliset kasvuolosuhteet, ja puiden pitkä ikä pyritään varmistamaan muun muassa riittävillä kasvualustoilla. Kuntalaiset ovat saaneet osallistua katuterminaalin ilmeen suunnitteluun, ja äänestyksen perusteella linja-autoterminaalin alueelle istutetaan punasaarnia.

Lisätietoja:

Heidi Saarenpää
Kuntatekniikan päällikkö
Sipoon kunta
040 641 6076

Lari Sirén
Hankepäällikkö
Sipoon kunta
09 2353 6802

Ilona Heikkinen
Projektisuunnittelija
Sipoon kunta
040 191 4231