Terminalen i Nickby har blivit färdig

Byggandet av terminalen i Nickby startades sommaren 2018 och beställdes i slutet av 2018. Avslutningsarbetet och landskapsarkitekturen avslutades sommaren 2019. Kontraktet för Nickby terminalen slutfördes i juli 2019.

Terminalen byggdes vid Stora Byvägen framför Sockengården på sträckan mellan Nickbyvägen och Sibbo huvudbibliotek. Den nya bussterminalen är en del av saneringsarbetet av Stora Byvägen. I arbetets första skede renoverades sträckan Nickbyvägen–Enter.

Gatuplanerna för saneringen av Stora Byvägen var framlagda och godkändes för terminalens del av Tekniska utskottet 3.4.2018.

Hurdan blev terminalen?

När den nya terminalen planerats har särskild uppmärksamhet fästs vid trivsamheten, ljusheten och tryggheten på terminalområdet. Tryggheten på området har stått i fokus, för terminalen besöks av många barn och unga. Därtill har huvudbiblioteket mycket kunder. Det intryck som Stora Byvägen ger kommer i huvudsak inte att förändras när terminalen byggs. Kommunen kommer att uppskatta den gamla andan och de olika kulturskikten när den väljer till exempel planteringar och träd. Kommuninvånarna har deltagit i utformningen av den nya terminalen, genom att rösta för olika alternativ: bland annat träd, hållplatstak, gatubelysning och soptunnor. 

Den nya terminalen är inte bara en ny hållplats utan en större helhet. Gatuterminalen kommer att bestå av fyra hållplatsplattformar och en förhöjd del av gatan samt av ett nytt övergångsställe med mittrefug. Gatan kantas av lövträd enligt den nuvarande modellen och en led för lätt trafik byggs på respektive sida. Väntplatser markeras tydligt, och hållplatser kommer enligt planerna vara försedda med busskurer. Därtill ska tydliga tidtabeller och ruttkartor fästas vid busshållplatserna. 

Det förnyade huvudbiblioteket öppnades i november 2018. Utöver mångsidiga bibliotekstjänster kommer biblioteket även att erbjuda lokaler för kommunens info och ett café, som båda står till tjänst när man till exempel väntar på sin buss. Du hittar mer information om renoveringen av biblioteket och de nya tjänsterna på webbplatsen Sibbo bygger och utvecklar.

Ändringar gällande terminalens läge

Den terminal som byggs nu kommer att betjäna resenärer som sådan för cirka 10 år. Därefter flyttas terminalen till den kommande Nickby järnvägsstation, där det byggs ett nytt resecentrum. Samtidigt blir den terminal som byggs nu den andra viktiga busshållplatsen i Nickby centrum.

Den terminal som byggs nu ligger mer centralt än den gamla. Den gamla bussterminalen får ge plats till bostadshus som planlagts som en del av kompletteringsbyggandet i Nickby. Matkahuoltos tjänster flyttade från och med början av juli 2018 till djurtillbehörsbutiken FastDog som ligger på Butiksgränden. Matkahuoltos ombud finns (höst2019) vid Stora Byvägen 39. Café Dösis som nu är verksam i den gamla busstationen fortsatte att betjäna sina kunder i de nuvarande lokalerna fram till slutet av året 2018.

Nickby terminal har tagits i bruk november 2018:

  • Den gamla busstationen i Nickby ska stängas i slutet av augusti 2019
  • Plattformarna 1-5 är i bruk i Nickby terminalen
  • HRT ska ändra rutter 12.8.2019
  • Nya busshållplatser kommer till Borgåvägen (info senare)
  • En ny vändpunkt kommer att byggas på Nickby Kartanos området sommaren 2019

Ta en närmare titt på de nya rutterna på HRTs Reseplaneranen på den här länken.

Fällandet av silverpilarna vid Stora Byvägen (29.7.2018)

De silverpilar som i nuläget växer mellan Sockengårdens parkeringsplats och Stora Byvägen fälls när man sanerar gatan och bygger en ny bussterminal i Nickby. Dessa träd är i dåligt skick och utgör därmed en risk för säkerheten, vilket är den mest centrala orsaken till att avlägsna dem.

Silverpilarna har nått slutet av sin livscykel. De har också fått uthärda svåra skador på grund av bland annat trafik och vägsalt. Busshållplatsbygget är inte en avgörande orsak till att träden avlägsnas, vilket skulle ändå hända i nära framtid. I nuläget är gatu- och hållplatsområdet också för smalt för att speciellt skoleleverna skulle kunna röra sig tryggt där. Därför ska området byggas bredare i samband med att gatan saneras och busshållplatsen byggs. Grönremsan där träden nu växer hamnar då under det nya gatuområdet.

Saneringen betyder dock inte att övriga träd kommer att fällas. Alla de träd som nu avlägsnas är sådana som ska bort antingen därför att man inte har annat val eller på grund av säkerhetsskäl. Alla specialister på gatubyggnad kommunen har bett kommentera saken har konstaterat att silverpilarna inte skulle överleva när gatuarbetet inleds.

Målet med busshållplatsbygget och saneringen av gatan är att bevara den miljö och det intryck som Stora Byvägen har samt sträva efter att förstärka Nickbys särdrag. Nya träd planteras på området i samband med saneringen. För att dessa träd skulle ha bästa möjliga tillväxtförhållanden och därmed också lång livstid satsar man på bland annat tillräckliga växtunderlag. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på terminalområdet.

Mer infomation:

Simo Kesti
Gatuchef
Sibbo kommun
simo.kesti (at) sibbo.fi

Linnea Mauno
Projektplanerare
Sibbo kommun
linnea.mauno (at) sibbo.fi

Eva Lodenius
Trafikplanerare
Sibbo kommun
eva.lodenius (at) sibbo.fi

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!