HRT:s nya Trafikeringsplan påverkar trafikarrangemangen i Sibbo

HRT:s styrelse har godkänt en ny Trafikeringsplan för perioden 2019–2020. Planen presenterar ändringar som tillämpas under år 2019. HRT:s styrelse godkände trafikeringsplanen vid sitt möte den 22 januari 2019.

Planen innehåller flera ändringar och förbättringar som påverkar trafikarrangemangen i Sibbo kommun. Bussrutterna i Sibbo ändras i augusti 2019 både i Nickby och i Söderkulla. Den gamla busstationen i Nickby läggs ned, vilket orsakar ändringar i nästan alla bussrutter som går via Nickby. I fortsättningen behöver man inte längre byta buss när man reser från Östra centrum till Nickby respektive Eriksnäs. Detta möjliggörs med ändringar i busslinjen 841 (Östra centrum–Söderkulla), som delas upp till linje 841 (Östra centrum–Nickby) och 842 (Östra centrum–Eriksnäs). Läs mer om ämnet på HRT:s webbsida!

Ändringar i busslinjerna

Linjerna 785–788 Järnvägstorget–Nickby

I Nickby ändras bussrutterna då busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Ändhållplatsen för linje 785 flyttas till Östanåparken. Linjerna 786, 787 och 788 har från hösten 2019 en mellanpunkt i den nya bussterminalen i Nickby på Stora Byvägen och linjerna kör inte längre via den gamla busstationen i Nickby. Linjerna 786 och 787 börjar köras längs Borgnäsvägen.

Linje 982 Nickby–Barrängen–Tallmo
Linje 985 Nickby–Tallmo–Kervo station

Rutten på linje 985 ändras inte, men utbudet på linjen utökas från hösten 2019 så att intervallet under vardagar är 30 minuter hela dagen och under veckosluten 60 minuter. Denna ändring främjar förbindelserna mellan Kervo och Nickby samt mellan Nickby och Helsingfors. Ändringen påverkar även servicenivån i Nickby i Sibbo, när antalet avgångar på linje 985 utökas. Trafikeringstiden på linje 982 utökas genom fler avgångar närmast rusningstiderna så att linjen körs cirka kl. 7–10 och 13–16. Detta gör att K-rutten på linje 985 via Barrängen kan läggas ned. I Nickby ändras bussrutterna när busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Ändhållplatsen på linje 982 flyttas till terminalen i Nickby. Ändhållplatsen för linje 985 flyttas till Östanåparken.

Linje 986 Nickby–Södra Paipis–Träskända
Linje 987 Nickby–Borgnäs–Träskända

I Nickby ändras bussrutterna då busstationen i Nickby läggs ned då hösttrafiken 2019 inleds. Linjerna 986 och 987 kör inte längre till den gamla busstationen i Nickby utan kommer att köras längs Borgnäsvägen.

Linjerna 841, 842 och 843 Östra centrum–Söderkulla–Nickby/Eriksnäs/Kalkstrand
Linje 995 Söderkulla–Kalkstrand

Utbudet på linjerna 841 och 991 sammanförs från och med hösttrafiken 2019 på så sätt att linje 841 som går till Östra centrum förlängs från Söderkulla till Nickby och en ny linje 842 införs på rutten Östra centrum–Söderkulla–Eriksnäs. Busslinje 991 läggs ner. På lördagar ersätter den nya linjen 843 Östra centrum–Söderkulla–Kalkstrand linje 995.

Linjerna 841 och 842 körs på vardagar med 60 minuters intervall, så bussar går var 30:e minut på avsnittet Östra centrum–Söderkulla. På lördagar körs linje 841 med 60 minuters intervall samt linjerna 842 och 843 med 120 minuters intervall, varvid det blir 30 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum–Söderkulla. På söndagar och på kvällen körs linjerna 841 och 842 med 120 minuters intervall, varvid det är 60 minuter mellan bussarna på sträckan Östra centrum–Söderkulla. Nattlinje 841N börjar i Söderkulla köra via Hassellunden och går i fortsättningen längs Borgnäsvägen i Nickby.

Linje 993 Söderkulla–Box–Gesterby–Nickby

I Nickby byggs en rondell vid Nickbyvägen och Mårtensbyvägen/Brobölevägen. Bussar på linje 993 kan från hösttrafiken 2019 svänga i rondellen, varvid alla turer kör samma rutt via terminalen i Nickby.

Utkastet till trafikeringsplan kommenterades flitigt

HRT samlade in kundernas kommentarer om utkastet till trafikeringsplan för perioden 2019–2020. Man fick säga sin åsikt under tiden 15.11–9.12.2018. Sammanlagt cirka 350 kommentarer om utkastet lämnades in. Största delen av kommentarerna kom via HRT:s webbsidor. Utöver dessa tog man emot respons också via sociala medier och via HRT:s egen responstjänst. HRT:s planerare gick igenom kommentarerna och granskade trafikeringsplanen än en gång utifrån kommentarerna.

De ändringar som presenteras i trafikeringsplanen 2019–2020 träder till största delen i kraft antingen då sommartrafiken inleds den 17 juni 2019 eller vid övergången till hösttrafik den 12 augusti 2019. Trafikeringsplanen baseras på finansieringen i HRT:s budget för år 2019 samt på verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2019-2021.

Läs mer om ämnet på HRT:s webbsida

Mer information:

Läs mer på HRT:s webbsida

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.

 

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!