Projektet utvidgning av bildningscentret Nickby Hjärta

Aktuellt

17.6.2020

Arbetet med att bygga ut Nickby Hjärta fortsätter normalt under sommaren och då inleds också arbetet på gårdsplanen. I utbyggnadsdelen har fasaden försetts med plattor och golvgjutningarna är i huvudsak färdiga. Arbetet i den gamla delen ligger före tidtabellen på grund av den exceptionella våren.

Utåt har framför allt kunnat lägga märke till byggandet av väderskydden. På bilderna ses arbetet med att bygga väderskydden.

 

9.4.2020

Projektet har framskridit enligt tidtabellen. I början av året installerades tillbyggnadens betongelement och i februari 2020 byggdes väderskydden. Under väderskydden görs bland annat arbete med yttertak och fasad.

Under undantagstillståndet har skolan ingen undervisning, så arbetet inomhus har delvis börjat i förtid.

 

Vilket projekt?

Projektet utvidgning av bildningscentret Nickby Hjärta har inletts i början av juni. Byggprojektet har inte hindrat skolans verksamhet. Elevernas läsår har varit normalt. Enligt projektplanen färdigställs utvidgningen av bildningscentret våren 2021.

 

Avsikten med utvidgningen av Nickby Hjärta är att svara på det behov av skollokaler som aktualiseras i och med befolkningstillväxten i Nickby. Enligt planerna kommer det utvidgade bildningscentret att ha en gymnastiksal samt lokaler för årskurserna F–6. De nya lokalerna reses nordväst om den nuvarande skolbyggnaden.

Utgångspunkten för utvidgningen är att skapa trivsamma och modifierbara undervisningslokaler som stöder modern pedagogik. I samband med utvidgningen av bildningscentret ändrar man också de nuvarande lokalerna i byggnaden till viss mån. Syftet med detta är att bygga lokalerna i både den gamla och den nya delen till en praktisk och effektiv helhet. De nya multifunktionella lokalerna kommer att betjäna både undervisningsgrupper av olika storlekar och varierande användargrupper.

Lokalerna som byggs inom projektet har planerats utifrån skolornas behov. När utvidgningen är färdig har man planerat att även andra aktörer så som medborgarinstitutet, ungdoms-, kultur- och idrottstjänster samt olika organisationer och föreningar får använda lokalerna och gymnastiksalen.  I samband med utvidgningsarbetet bygger man också gårdsplaner och parkeringsplatser nära skolbyggnaden.

Besluten om projektet

Projektplanen för utvidgning av Nickby Hjärta godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016. Utvidgningen är planerat i samarbete med tekniska sektorn och bildningssektorn.

Kommunstyrelsen fattade beslut om entreprenörerna för utvidgningen av Nickby Hjärta vid sitt möte 26.3.2019. Till huvudentreprenör för utvidgningen av Nickby Hjärta valdes Kymppirakenne Oy. Utöver val av huvudentreprenör fattade kommunstyrelsen vid sitt möte också beslut om valet av entreprenörerna för rör- och ventilationsarbete, byggnadsautomation, el och solenergi. Utvidgningens kostnadsprognos är 13,3 miljoner euro.

Projektets tidtabell

Projektet utvidgning av bildningscentret Nickby Hjärta har inletts i början av juni 2019. Enligt projektplanen färdigställs utvidgningen av bildningscentret våren 2021.

Tilläggsuppgifter:

Jukka Haakana
Husbyggnadsingenjör
Sibbo kommun
jukka.haakana (at) sibbo.fi

Anu Tuovinen
Projektplanerare
Sibbo kommun
anu.tuovinen (at) sibbo.fi

 

Läs mer om projektet från den här linken. Och om statsunderstöd från den här linken.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.