Rondell och anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen

Vilket projekt är det fråga om?

I detta byggprojekt bygger man en rondell och till dess hörande anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen. Rondellen byggs i en korsning mellan centrala leder i Nickby. Vägarna leder bland annat till Tallmo, Kervo, Helsingfors och Söderkulla.

I vilket utskott har man behandlat ärendet?

I tekniska utskottet. Gatuplanen var framlagd i maj 2018 enligt tekniska utskottets beslut.

Hurdan är projektets tidtabell?

Byggandet av en rondell och anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen påbörjades i februari 2019. Målet är att byggarbetet kan slutföras i slutet av september 2019.

Rondellen ökar säkerheten och gör trafiken mer smidig

Byggprojektet i vilket man bygger en rondell och till dess hörande anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen inleddes i början av år 2019. Det är fråga om en korsning mellan centrala leder i Nickby. Vägarna leder bland annat till Tallmo, Kervo, Helsingfors och Söderkulla.

Tack vare gatubygget blir korsningen betydligt tryggare både för motorfordon och för fotgängare. Nya gång- och cykelvägar byggs runt rondellen och även belysningen utökas. Leden för lätt trafik ansluter sig till de redan existerande lederna för lätt trafik i Nickby samt till den nästan färdiga gång- och cykelvägen mellan Nissbacka och Nickby.

Rondellen kommer även att prydas av konst med Sibbovargen som tema. Skulptören Pekka Paikkari har formgivit och skapat vargskulpturer av betong. De får ta sina platser i den nya rondellen i oktober.

Anslutningsparkeringen är dimensionerad för 20–25 personbilar och bredvid den byggs även en egen, täckt anslutningsparkering för cyklar. Även busshållplatserna vid rondellen förses med kurar.

Rondellen byggs en sektor i taget. På detta sätt kan korsningen användas normalt under hela den tid som arbetet pågår. Vi uppmanar trafikanterna att iaktta försiktighet och vara förberedda inför eventuella förändringar i trafikreglerna i korsningen.

Lättrafikled mellan Nickby och Nissbacka öppnades festligt 17.10.2019. Samtidigt med invigningsfesten firades även den nya rondellen och anslutningsparkeringen i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen.

Vargarna installerades på sina egna platser i rondellen i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen 22.10.2019.

Tilllägsuppgifter:

Ari Luomala
Byggnadsingenjör
Sibbo kommun
ari.luomala (at) sibbo.fi

Linnea Mauno
Projektplanerare
Sibbo kommun
linnea.mauno (at) sibbo.fi

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!