Jokipuiston koulu saneras

Vilket projekt är det fråga om?

De missförhållanden som upptäcktes i samband med inneluftsundersökningar och konditionsbedömningar som utfördes i skolfastigheten ska åtgärdas så att fastighetens byggnader är i gott skick efter saneringen.

Avsikten är att saneringen av Jokipuiston koulu inleds år 2020 och färdigställs före utgången av år 2021. Saneringsentreprenaden konkurrensutsätts våren 2020.

Vad ska göras?

Vid saneringen öppnas bland annat konstruktionerna i mellanbjälklaget och övre bjälklaget. Även isoleringen förnyas, skolans fasad repareras och fönstren byts ut mot nya. Ventilationskanalernas terminalenheter förnyas och fler enheter installeras så att ventilationen i skolan blir mer effektiv.

Akustiken förbättras inomhus. Därtill ersätts akustikskivorna i utbyggnaden med allergivänliga skivor. Entreprenaden i vilken vattenisoleringen i sockeln och dess genomföringar förnyades och behövliga massbyten utfördes blev färdig redan sommaren 2019.

Beslut om projektet

Bildningsutskottet har förordat saneringen, och tekniska utskottet beslutade att upphandlingen av entreprenaden för saneringen av Jokipuiston koulu genomförs.

Tilläggsuppgifter:

Rainer Långsjö
Byggnadsingenjör
Sibbo kommun
rainer.langsjo(at)sibbo.fi

Linnea Mauno
Projektplanerare
Sibbo kommun
linnea.mauno(at)sibbo.fi

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.