Skolans lokaler och omgivningen kring Talman koulu förbättras

Byggarbetet på gården och i parken vid Talman koulu inleds 9.7.2020 

Byggarbetet på gården och i parken vid Talman koulu inleds 9.7.2020. Skolgården blir färdig inför skolstarten och parken före utgången av oktober 2020. Entreprenör är Puuha Group Oy.

På skolgården planeras bland annat korggungor, trampoliner, en korgbollsställning och en liten bollplan. Dessutom ska belysningen och växtligheten på gården förbättras. En stig kommer att byggas från skolgården till gropen så att det blir lättare för eleverna att ta sig till gropen.

Möjligheterna att använda gropen för motion ska förbättras. Där kommer bland annat byggas två löpbanor (40–60 m), en längdhoppsgrop och en kulstötningsplats. Dessutom har man planerat en uteträningsplats i gropen. På området snyggas också växtligheten upp och markytan formas.

Planen för gården och parken vid Talman koulu är färdig (17.4.2020)

Hur ser planen ut?

Planen har utarbetats utifrån användarnas önskemål och man har framför allt tänkt på säkerheten, trivseln och lämpliga aktiviteter för eleverna. På skolgården planeras bland annat korggungor, trampoliner, en korgbollsställning och en liten bollplan. Dessutom ska belysningen och växtligheten på gården förbättras. En stig kommer att byggas från skolgården till gropen så att det blir lättare för eleverna att ta sig till gropen.

Möjligheterna att använda gropen för motion ska förbättras. Där kommer bland annat byggas två löpbanor (40–60 m), en längdhoppsgrop och en kulstötningsplats. Dessutom har man planerat en uteträningsplats i gropen. På området snyggas också växtligheten upp och markytan formas.

Du kan bekanta dig med planen via denna länk. (Tyvärr bara på finska.)

I det följande skedet startar upphandlingen. När entreprenören har valts inleds arbetet på området. Det praktiska arbetet utförs under våren och hösten.

En planeringsworkshop för invånarna ordnades i Tallmo 27.2.2020. Ett sammandrag av workshoppens resultat kan ses via denna länk. (Tyvärr bara på finska.)

Gården och parken vid Talman koulu förbättras

Trivseln på gården och parken vid Talman koulu kommer att förbättras år 2020. Vid planeringen utnyttjas involverande planeringsmetoder och användarnas önskemål fungerar som utgångspunkt för planeringen. Planen för gården och parken vid Talman koulu är färdig. Planen har utarbetats utifrån användarnas ösnkemål. I det följande skedet startar upphandlingen. När entreprenören har valts inleds arbetet på området. Det praktiska arbetet utförs under våren och hösten.

Skolans lokaler förbättras

Skolans lokaler förbättras genom att skaffa nya tillfälliga lokaler för teknisk slöjd, skolmåltiderna och förskolan. De nya lokalerna placeras delvis på den plats där den gamla byggnaden från 60-talet är belägen. Den gamla byggnaden rivs. Gymnastiksalen och samlingslokalen som finns i den gamla skolans nyaste del bevaras och kan användas av invånarna.  Projektet genomförs år 2021.

Tilläggsuppgifter:

Sari Soini
Utvecklingschefen för sektorn
Enheten Utveckling och stödtjänster
Sibbo kommun
sari.soini (at) sibbo.fi

Kari Ojamies
Kommunens trädgårdsmästare
Enheten Gator och grönområden
Sibbo kommun
kari.ojamies (at) sibbo.fi

Antti Nousiainen
Idrottsplatskoordinator
Idrottstjänster
Sibbo kommun
antti.nousiainen (at) sibbo.fi

 

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!

NYTT! I karttjänsten Projekten på kartan ser du info om projekt som är aktuella inom Sibbo kommuns planläggning, gatu- och parkbyggande- samt vattenförsörjning. Läs mer om tjänsten från den här linken.