Preliminär plan för en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla framlagd

Lv 11697/Lv 11689 preliminär plan för en gång- och cykelväg mellan Nickby och Söderkulla framlagd

Sibbo kommun utarbetar i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) en preliminär plan för en gång- och cykelväg inom Sibbo kommuns område.

Den planerade gång- och cykelvägen är cirka 10 kilometer lång och löper längs Brobölevägen och Söderkullavägen mellan Nickby och Söderkulla. Målet med gång- och cykelvägen är i första hand att betjäna invånarna som använder landsvägen för lokala resor, som skolväg eller för längre resor mellan Nickby och Söderkulla. Alla vars fördel eller rätt kan påverkas av planen har rätt att bli informerade om den och framföra sin åsikt i saken (landsvägslag § 27).

Samtidigt med denna plan görs även en åtgärdsutredning för Lv 148 Oljevägen på vägavsnittet mellan vägens västra och östra korsningar till Lv 1521 Nickbyvägen. I utredningen undersöks och planeras korsningsarrangemangen på vägavsnittet.

Avsikten är att båda planerna färdigställs före utgången av juni år 2020.

Ytterligare information om planeringsobjektet fås av:

  • Simo Kesti, Sibbo kommun, simo.kesti@sibbo.fi, tfn 040 359 3072
  • Herkko Jokela, NTM-centralen i Nyland, herkko.jokela@ely-keskus.fi, tfn 0295 021 367
  • Elisa Huotari, Destia Oy, elisa.huotari@destia.fi, tfn 040 548 9980

 

Länk till planen (utdrag ur rapportutkastet).

Projekteringskarta 1

Projekteringskarta 2

Projekteringskarta 3

Projekteringskarta 4

Projekteringskarta 5

Projekteringskarta 6a

Projekteringskarta 6b

Projekteringskarta 7