Utveckling av anslutningsparkeringen i Söderkulla

Sibbo kommun bygger ut anslutningsparkeringen för cyklar i Söderkulla

Kommunen låter bygga 20 nya cykelplatser på anslutningsparkeringen vid busshållplatsen i Söderkulla centrum. För närvarande finns där 27 platser, men den nuvarande kapaciteten i området har visat sig vara otillräcklig. Dessutom kommer man att bygga en ny anslutningsparkering för 20 cyklar i Hassellunden i korsningen av Nya Borgåvägen och Granitvägen. Platserna byggs i anslutning till busshållplatsen. Samtidigt förbättras också områdena kring busshållplatserna. Byggarbetet inleds under sommaren.

 

Genom att bygga ut anslutningsparkeringen kan man underlätta och öka användningen av kollektivtrafiken. Anslutningsparkering är avsedd för kollektivtrafikens kunder och den ligger nära stationen eller hållplatsen. Du kan lämna cykeln eller bilen på parkeringen, och sedan fortsätta med kollektivtrafik.

Genom att bygga ut anslutningsparkeringen för cyklar i Söderkulla kan man förbättra tillgängligheten till de centrala bussrutterna på ett hållbart sätt. Söderkulla har direkta kollektivtrafikförbindelser bland annat till Östra centrum, Böle och Kampen i Helsingfors samt till Borgå och Nickby. Mer information om anslutningsparkering och anslutningsparkeringsområdena i Helsingforsregionen finns på den här länken på HRT:s webbplats.

Statsunderstöd för en del av kostnaderna

År 2019 ansökte Sibbo kommun om statsunderstöd av Transport- och kommunikationsverket Traficom via investeringsprogrammet för gång och cykling. Sibbo beviljades totalt 28 520 euro i understöd för att finansiera projektet. Understödet täcker ungefär hälften av byggkostnaderna.

Traficom delar ut statsunderstöd till kommunerna för att främja gång och cykling. Med hjälp av statsunderstödet förbättras gång- och cykelmöjligheterna i städernas och kommunernas gatunät.  Traficom beviljade via investeringsprogrammet för gång och cykling stöd till sammanlagt 12 projekt i hela landet.

Mer information:

Ari Luomala
Byggnadsingenjör
Gator och grönområden
Sibbo kommun
ari.luomala (at) sibbo.fi

 

Följ oss på Sipoo rakentaa ja kehittää -Facebook