Nikkilän Sydämen päiväkoti

Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen lähelle rakennetaan uusi päiväkoti. Kahdeksansarjaisessa päiväkodissa on tilat suomen- ja ruotsinkielisille ryhmille sekä avoimen päivähoidon ryhmälle. Rakennuksen tilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota hyvään toiminnalliseen kokonaisuuteen sekä lapsen mittakaavaan. Tilat tarjoavatkin viihtyisät, terveelliset ja turvalliset puitteet nykypedagogiikan toteuttamiselle. Muunneltavuutensa ansiosta rakennuksen tiloja voivat hyödyntää ja varata myös eri ryhmät sekä yksittäiset kuntalaiset. Tämä vahvistaa kyläyhteisöllisyyttä ja yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Nikkilän Sydämen päiväkoti täydentää yhtenäiskouluksi laajennettavan Nikkilän Sydämen, toisen asteen oppilaitoksen ja kirjaston muodostamaa Nikkilän Sydämen kampusaluetta. Tietoa ja oppimista tarjoava kokonaisuus mahdollistaa lapsille yhtenäisen oppimispolun lapsuudesta aina varhaisaikuisuuteen.

Miksi tarvitaan uusi päiväkoti ja miksi juuri Nikkilän Sydämen alueelle?

Nikkilän nykyiset tilat ovat pääsääntöisesti riittäviä nykyiselle väestömäärälle, mutta osa Nikkilän nykyisistä käytössä olevista päiväkotirakennuksista on elinkaarensa loppupäässä ja alun perin suunniteltu muuhun tarkoitukseen, joten ne soveltuvat päivähoidon tarpeisiin heikosti. Lisäksi tarvitaan päiväkotitila, joka joustaa myös eri tilanteissa tapahtuviin lapsimäärämuutoksiin.

Eri ikäisille lapsille on selkeää hyötyä siitä, että samalla alueella toimii eri ikäisten koulutusta ja päivähoitoa. Lasten oppimisympäristöstä tulee luontevasti laaja-alaisempi, kun eri ikäryhmät ovat läsnä saman alueen sisällä. Myös tilojen ja varsinkin piha-alueiden yhteiskäyttö mahdollistuu.

Mitä suunnitellaan?

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma tuo päiväkotimaailmaan uutta pedagogista ajattelua. Tämä edellyttää uusia toimintatapoja henkilökunnalta, mutta myös vaatimukset tiloille muuttuvat. Nikkilän Sydämen päiväkodin suunnittelussa on huomioitu ergonomia, tilojen joustavuus ja muuntuvuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys. Suunnitelmassa rakennus jäsentyy moneen pieneen puuverhoiltuun rakennusosaan, jotka itsessään muistuttavat mittakaavaltaan Sipoossa olevia pieniä päiväkoteja. Jokaisen eri ryhmän sisäänkäynti rakennukseen sijaitsee kunkin ryhmän oman pihan yhteydessä.

Näiden lisäksi hyvä suunnittelu tarkoittaa myös sitä, että toiminnan asettamat vaatimukset ja kustannukset ovat tasapainossa. Tällöin rakennus on toteutettu tarkoituksenmukaisesti, jolloin se on tila- ja kustannustehokas.

Miksi juuri tämän kokoinen päiväkoti?

Sipoossa on hyviä kokemuksia suuremmasta keskitetystä ja kaksikielisestä päiväkodista. Uusi päiväkoti mahdollistaa yhtenäisen oppimispolun Nikkilässä. Lisäksi lapsella on mahdollisuus tutustua vähitellen lähistön oppimisympäristöön ja laajentaa reviiriään oman ikätasonsa mukaan. Samoin mahdollistetaan lapsille laajempi vertaisryhmä, pysyvyyttä vastuukasvattajissa ja monipuolisempi oppimisympäristö niin sisällä kuin ulkonakin. Isompi yksikkö tarkoittaa myös henkilöstön yhteismäärän kasvua, joka lisää turvallisuutta, helpottaa sijaistamisen järjestämistä sekä henkilökunnan laajempaa osaamispohjaa. Uuden Varhaiskasvatuslain ja Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan kahdeksansarjainen päiväkoti on optimikokoinen yhden esimiehen johdettavaksi ja toiminnan synergiaetujen hyödyntämiseksi.

Tähän asti kysytyt kysymykset

Hankkeen eteneminen

Hankesuunnitelma on tehty yhdessä Sipoon kunnan päiväkodinjohtajien, pedagogien ja teknisten asiantuntijoiden sekä arkkitehtien kanssa. Arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa työyhteenliittymä Gylling-Wikström Oy ja Arkkitehdit Lukkaroinen Oy.

Päiväkodin rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2018 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön 2019. Rakennus on noin 1879 brm2 ja sen hinta-arvio on 5,2 miljoonaa euroa.

Sipoon kunta suunnittelee uuden Nikkilän Sydämen päiväkodin rakentamisen lisäksi Sipoonlahden koulun ja Nikkilän Sydämen laajennuksia. Kaikkien kolmen hankkeen hankesuunnitelmat hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 7.11.2016, ja hankkeiden yksityiskohtainen suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Hankesuunnitelmien laatimisesta on päätetty talousarvioissa 2015 ja 2016, ja hankesuunnitelmat ovat osa talousarvion monivuotista investointisuunnitelmaa.

Hankesuunnitelmat ovat Sipoossa hankkeen tarpeen, vaikutusten ja ratkaisun esittäviä investointipäätösasiakirjoja.

 Lue lisää hankesuunnitelmasta

Nikkilän Sydämen päiväkoti hanke – pdf