Sibbo övergår till LED-gatubelysning

Sibbo övergår till LED-gatubelysning

Sibbo kommun övergår etappvis helt till LED-lampor i gatubelysningen. LED-lamporna sparar energi, är miljövänliga och ökar tryggheten och boendetrivseln. Målet är att avlägsna alla kvicksilverlampor från planområdena i Sibbo före år 2017..

Genom att förnya gatubelysningen strävar kommunen efter att uppnå en årlig inbesparing på ungefär 60 procent i gatubelysningens elförbrukning. Innan projektet inleddes var gatubelysningens energiförbrukning ungefär 2 133 MWh/år.

Förutom att LED-tekniken ger kostnadsbesparingar är den också miljövänligare än den nuvarande belysningen. LED-lamporna innehåller inte kvicksilver, och dessutom minskar deras höga energieffektivitet och långa livslängd skadeverkningarna för miljön. Förnyandet av gatubelysningen minskar även underhållsåtgärderna med en femtedel.

1400 lampor förnyas

Totalt finns ungefär 1 400 lampor som ska förnyas. Dessutom kommer man att installera LED-lampor i alla nya bostadsområden.
Den här ändringen påkallas av EU-stadgan ((EG) nr 245/2009), som förbjuder att tillverka och importera kvicksilverånglampor fr.o.m. år 2015 på grund av deras dåliga energieffektivitet. (Vägförvaltningen 2006.)

Förutom att kvicksilverlamporna försvinner från marknaden måste moderniseringen ske på grund av att lamporna och centralerna är i slutet av sin livscykel och måste förnyas. LED-lampor är den ljuskälla som utvecklas snabbaste för tillfället.

Välfungerande LED-gatubelysningen ökar även boendetrivseln eftersom LED-belysningen lyser klart och jämnt och har ett sken av hög kvalitet. Dessutom höjer en bättre belysning säkerheten och skapar en känsla av trygghet.

Tidtabellen för projektet:

-I den första fasen, hösten 2014, förnyades en del (ungefär 600) av de äldsta lamporna i planområdena i Nickby och Söderkulla.

– I den andra fasen, år 2015, förnyades resten av lamporna i Nickby. Under år 2015 förnyades totalt ungefär 500 lampor.

-I den sista och tredje fasen, som sker år 2016, förnyas resten av lamporna i planområdena i Söderkulla. Dessutom förnyas lamporna i parkområdena och längs lederna för lätt trafik. LED-lampor installeras även i alla nya bostadsområden. Totalt förnyas ungefär 300 lampor under år 2016.

Mer information:

Områdesmästare Fredrik Kuhlman
tfn 09 2353 6872
fredrik.kuhlman@sibbo.fi

Kommentarer “Sibbo övergår till LED-gatubelysning

Comments are closed.