Uudistettu pääkirjasto ja uusi Café Emilie avasi ovensa 19.11.2018. Tervetuloa!

Kirjaston korjaus- ja muutostyöt suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä yhteistyössä kirjaston, Sipoon toimitilat-yksikön ja Erat arkkitehtien välillä. Saneerauksen myötä vuonna 1984 valmistuneesta Sipoon pääkirjastosta on tullut valoisampi ja värikkäämpi viihtyisämpi sekä toiminnallisesti parempi kirjasto.

Kirjastotaloon muutti kaksi uutta toimijaa: kunnan asiakaspalvelu (Info) ja Toimintakeskus Risteys, joka ylläpitää kirjastotalossa Café Emilie -kahvilaa.

Mitä kirjastolle tehtiin remontin ensimmäisessä vaiheessa?

Remontin ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kirjaston ulkopuolen korjaustyöt. Tämä tarkoitti vesikaton uusimista, julkisivumuurauksen ja eristeiden uusimista, sokkelin, salaojien ja kattovesijärjestelmän korjaamista sekä rakennuksen edustan pihan korjaamista. Energiatehokkuutta sekä rakennuksen käytettävyyttä ja teknistä toimivuutta parannettiin ikkunoiden uusimisella sekä modernisoimalla kiinteistön LVIAS-tekniikkaa. Korjaus ei muuttanut kirjaston ulkonäköä. Julkisivun uusimisella haluttiin kunnioittaa Arkkitehtitoimisto Perko & Rautamäki Ky:n suunnittelemaa rakennuksen alkuperäistä ilmettä sekä hyvin keskeisellä paikalla sijaitsevan kirjaston roolia osana Nikkilän ympäristökuvaa. 

Pääkirjaston remontin ensimmäinen vaihe eteni suunnitelmien mukaisesti ja rakennuksen ulkopuoliset saneeraustyöt saatiin valmiiksi vuoden 2017 lopussa.  

Miten kirjaston sisätilat uudistuvat?

Toisessa vaiheessa sisätilojen toiminnallisuutta on muutettu vastaamaan kirjaston ja asiakkaiden nykypäivän tarpeita. Suuri osa kirjaston asiakkaista on lapsia ja nuoria ja näin ollen on erityisesti panostettu heihin. Kirjastossa on uusi satuhuone/leikkihuone ja oma huone nuorille. Lastenosasto on myös täysin uusittu ja lapsille on paljon enemmän tilaa kuin aikaisemmin.  

Kirjastossa on uusia tiloja myös lukemiseen, opiskeluun ja työskentelyyn. Kirjastoon rakennettiin uusi lukuparvi kirjastosalin yläosaan, jonne saatiin noin 10 opiskelu- tai työntekopaikkaa. Kirjastossa on myös pieni täysin hiljainen huone, sekä varattava kokoushuone. Kirjastorakennuksessa sijaitseva Topeliussali tulee tarjoamaan palveluitaan totutulla tavalla. Salia ei ole uudistettu tässä vaiheessa, vaan se tehdään myöhemmin erillisenä hankkeena.  

Uusia palveluita kirjastossa

Uudistetussa pääkirjastossa tulee olemaan myös kokonaan uusia toimijoita. Sipoon kunnan yleinen asiakaspalvelu (Info) sai kirjastotalosta oman tilan, jonne Info muutti loppuvuoden 2018 aikana. Samalla kunnan kuulutukset ja kaavakartat siirtyvät yleisesti nähtäville pääkirjastoon. Kirjastoon avattiin yleisölle avoin kahvila, joka korostaa kirjaston luonnetta kohtaamispaikkana ja kuntalaisten olohuoneena. Kirjastossa kahvilaa ja nuorten aikuisten Ohjaamo-toimintaa ylläpitää Toimintakeskus Risteys.  

Miksi kirjasto remontoitiin?

Korjausten tarve tuli esiin rakennuksessa tehdyissä rakenne- ja kuntotutkimuksissa. Korjaamiseen päädyttiin, koska pääkirjaston nykyinen sijainti on erinomainen ja rakennuksen pohjaratkaisu on toimiva. Rakennusteknisten parannusten tavoitteena onkin taata turvalliset ja terveelliset kirjastotilat rakennuksen loppuelinkaaren ajaksi – siis kirjastorakennuksen arvon ja käytettävyyden säilyttäminen.

Mitä remontti maksaa?

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat suuruusluokkaa 2,5 miljoonaa euroa. Pääkirjaston hanke on osa kunnanvaltuuston hyväksymää investointiohjelmaa. Ulkopuolisten korjaustöiden urakoitsija oli ATL-Rakennushuolto Oy ja sisäpuolisten korjaustöiden urakoitsija Rakennusliike V. Mättölä Oy. Koko suunnittelutyöstä, myös sisustussuunnittelusta, vastasi ERAT arkkitehdit yhdessä kunnan edustajien kanssa. 

Korjauksen nykyinen budjetti ei mahdollista Topelius-salin sisäpuolisia korjaus- ja muutostöitä, vaan salin sisäpuolinen korjaus on suunniteltu tehtäväksi myöhemmin erillisenä hankkeena. Sali on pois käytöstä kirjaston remontin ajan. 

Kuvat: Erat arkkitehdit

Aukioloajat:

– Kirjaston aukioloajat ovat ma-to 9-20, pe-la 9-16. Ensimmäinen tunti kello 9-10 on itsepalvelutunti.

– Kunnan asiakaspalvelu pääkirjastossa on auki ma-ti 8-18, ke-to 8-15.30, pe 8-14.

– Café Emilie on auki ma-to 10-18, pe 10-16.

Sipoon pääkirjaston osoite on Pohjoinen Koulutie 2. Tervetuloa!

Sipoon pääkirjaston www-sivut