Uusi runkovesijohto Talmasta Söderkullaan

Talmasta Söderkullaan rakennetaan uusi runkovesijohto. Uusi vesijohto turvaa vedenjakelua ja parantaa toimintavarmuutta Sipoon eteläisillä alueilla sekä mahdollistaa elinkeinoelämän toiminnan jatkuvuuden ja kasvun. Uusi vesijohto tulee nykyisen rinnalle ja varmistaa toimivan vedenjakelun myös tulevaisuudessa Söderkullan väkimäärän kasvaessa. Vesijohtoa kaivetaan maahan tien viereen pellon puolelle, joten rakennustöistä ei tule koitumaan juurikaan haittoja liikenteelle tai normaalille vedenjakelulle.

Miksi uusi runkovesijohto on tärkeä?

Söderkullan taajaman vedenjakelu on nykyisin yhden yhdysvesijohdon varassa. Toisen vesijohdon rakentaminen turvaa vedenjakelun myös mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Söderkullan väkimäärä kasvaa uusien kaava-alueiden myötä jatkuvasti. Tämä luo tarpeen uudelle vesijohdolle, sillä lisäkapasiteettia tarvitaan jo lähitulevaisuudessa. Uudella runkovesijohdolla on tarkoitus turvata ja mahdollistaa alueen vedenjakelu ainakin vuoteen 2040 asti. ”Tärkeää on, että laadukasta vettä riittää ja toimintavarmuus paranee”, sanoo Sipoon Vesi –liikelaitoksen johtaja Matti Huttunen.

Lisäksi uusi vesiputki on tärkeä alueen yritystoiminnan kannalta. Alueella toimii tällä hetkellä Arlan meijeri, ja uusi vesijohto varmistaa osaltaan toiminnan jatkuvuutta sekä antaa mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa tuotantoa.

Mitä uuden runkovesijohdon rakentaminen maksaa?

Kyseessä on yhteisinvestointi, jossa Sipoon kunta on mukana. Päävastuu hankkeesta on Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymällä. Uuden runkovesijohdon kustannusarvio on noin 6,6 miljoonaa euroa, josta Sipoon Veden osuus on noin 1,8 miljoonaa euroa. Lopuista kustannuksista vastaa kuntayhtymä. Vesijohto jää valmistuttuaan Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymän omaisuudeksi ja ylläpidettäväksi. Sipoon Vesi –liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt hankkeen investointiohjelmassaan sekä hyväksynyt sopimuksen uuden yhdysvesijohdon rakentamisesta.

Hankkeen eteneminen

Tällä hetkellä käynnissä on rakennussuunnittelun vaihe, joka valmistuu syksyllä. Sen jälkeen projekti etenee maanomistajien lupien neuvottelusta urakoitsijan kilpailuttamiseen. Vesijohdon rakentaminen alkaa todennäköisesti vuoden 2018 kesäkaudella. Suunnitelman mukaan hanke valmistuu kesäkuussa 2019, jolloin uusi vesijohto otetaan käyttöön. Tarkempi aikataulu kaivuutöiden etenemiselle ei ole vielä tiedossa. Uusi runkovesijohto tulee kulkemaan Talmasta Söderkullaan samaa reittiä nykyisen vesijohdon kanssa (katso kartta). Yhteensä uutta vesijohtoa rakennetaan noin 12 kilometriä.

Lisätiedot

Sipoon Vesi
Matti Huttunen, liikelaitosjohtaja
puh. 09 2353 6910
matti.huttunen@sipoo.fi