Det förnyade huvudbiblioteket och det nya Café Emilie öppnade 19.11.2018. Välkommen!

Renoveringen av Sibbo huvudbibliotek, som inleddes i maj 2017, blev klar i slutet av augusti 2018. Biblioteket öppnade enligt planerna i de förnyade lokalerna i november 2018.

Renoveringen planerades och genomfördes i tätt samarbete mellan biblioteket, Sibbo kommuns lokalitetsförvaltning och ERAT-arkitekterna. Biblioteket, som är byggt 1984, blev som ett resultat av renoveringen ljusare och färggrannare, trivsammare och mera lämpat för dagens biblioteksverksamhet.

Vad gjordes i biblioteket under renoveringens första fas?

Under renoveringens första fas renoverades bibliotekets utsida. Det betyder att vattentaket, fasadens muryta och isoleringen förnyades, sockeln, täckdikena och takvattensystemet renoverades och gården framför biblioteket iståndsattes. Energieffektiviteten samt byggnadens användbarhet och tekniska funktionsduglighet förbättrades genom att förnya fönstren och modernisera fastighetens VVLAE-teknik. Renoveringen ändrade inte bibliotekets utseende. Genom att förnya fasaden ville man respektera byggnadens ursprungliga uttryck som planerats av arkitektbyrån Perko & Rautamäki Ky samt det mycket centralt belägna bibliotekets roll som en del av Nickbys miljöbild. 

Den första fasen av huvudbibliotekets renovering framskred enligt planerna, och den externa renoveringen som inleddes i maj 2017 färdigställdes i slutet av år 2017.  

Hur ser biblioteket ut inomhus?

I det andra skedet renoverades och förändrades bibliotekets insida, så att lokalerna bättre svarar mot kundernas och bibliotekets behov. En stor del av bibliotekets kunder är barn och unga och därför har man särskilt satsat på dem. Barnen får ett nytt sagorum/lekrum och de unga ett eget rum. Barnavdelningen är helt förnyad och barnen har mycket mera plats än tidigare.  

Det finns nya utrymmen i biblioteket där kunderna kan läsa, studera och arbeta. Det har också byggts ett nytt läsloft med cirka tio studie- och arbetsplatser. Det förnyade biblioteket har också ett helt tyst rum och ett mötesrum som kan reserveras. 

Topeliussalen som finns i biblioteksbyggnaden fortsätter att erbjuda sina tjänster på samma sätt som tidigare. Salen har inte förnyats i det här skedet, utan den renoveringen görs senare som ett separat projekt.  

Nya serviser i biblioteket

Det kommer också att finnas helt nya aktörer i huvudbiblioteket. Sibbo kommuns allmänna kundbetjäning (Info) fick ett eget utrymme i biblioteket och flyttade dit i slutet av år 2018. Samtidigt kommer kommunens kungörelser och plankartor att läggas fram för allmänheten i huvudbiblioteket. I biblioteket öppnades även ett kafé för allmänheten som framhäver bibliotekets roll som mötesplats och vardagsrum för kommuninvånarna. Kaféet och den s.k. Navigatorn-verksamheten för unga vuxna bedrivs av verksamhetscentret Vägskälet.  

Varför renoverades biblioteket? 

Behovet av renovering kom fram i samband med undersökningar av byggnadens konstruktioner och skick. Man beslutade sig för att renovera byggnaden eftersom dess nuvarande läge är utmärkt och byggnaden har en fungerande planlösning. Målet med de byggnadstekniska förbättringsåtgärderna är att garantera trygga och hälsosamma bibliotekslokaler för återstoden av byggnadens livscykel – det vill säga att bevara biblioteksbyggnadens värde och användbarhet.

Vad kostar renoveringen?

Projektets totala kostnader var cirka 2,5 miljoner euro. Projektet ingår i investeringsprogrammet som godkänts av fullmäktige. Entreprenör för de yttre renoveringsarbetena var ATL-Rakennushuolto Oy och för de inre Rakennusliike V. Mättölä Oy. För hela planeringsarbetet, också inredningsplaneringen, svarade ERAT-arkitekterna tillsammans med kommunens representanter.

Den nuvarande budgeten för renoveringen räcker inte till för att göra reparations- och ändringsarbeten i Topeliussalen utan denna renovering kommer att genomföras senare som ett separat projekt. Topeliussalen kan inte användas under den tid då biblioteket renoveras.

Bilder: ERAT-arkitekterna

Öppettider:

– Det nya huvudbibliotekets öppettider: mån.-tors. 9-20, fre.-lör. 9-16. Den första timmen, 9-10, är en självbetjäningstimme.

– Kommunens kundtjänst i huvudbiblioteket är öppen mån.-tis. 8-18, ons.-tors. 8-15.30 och fre. 8-14.

– Café Emilie är öppet mån.-tors. 10-18, fre. 10-16.

Sibbo huvudbiblioteks adress: Norra Skolvägen 2. Välkommen!

Sibbo huvudbiblioteks www-plats.

Följ oss på Sibbo bygger och utvecklar -Facebook!