Sipoo siirtyy katuvalaistuksessa LED-aikaan

Sipoon kunta siirtyy katuvalaistuksessa vaiheittain kokonaan LED-valoihin, jotka säästävät energiaa, ovat ympäristöystävällisiä ja lisäävät turvallisuutta sekä asumisviihtyvyyttä. Tavoitteena on poistaa elohopeapolttimot Sipoon kaava-alueilta vuoteen 2017 mennessä.

Katuvalaistuksen uudistamisella tavoitellaan Sipoossa noin 60 prosentin säästöä katuvalaistuksen vuotuisessa sähköenergian kulutuksessa. Ennen projektin aloittamista oli katuvalaistuksen energiankulutus noin 2133 MWh/vuosi.

Muutoksella saadaan paitsi kustannussäästöjä myös nykyistä ympäristöystävällisempi ratkaisu katuvalaistukseen. LED-valonlähteet eivät sisällä elohopeaa, ja tämän lisäksi niiden korkea energiatehokkuus ja pitkä käyttöikä pienentävät haittavaikutuksia ympäristölle. Katuvalaistusverkon uudistaminen vähentää myös tarvittavia huoltotoimia viidennekseen.

1400 uusittavaa valaisinta

Kaikkiaan uusittavia valaisimia on noin 1400 kappaletta. Lisäksi kaikille uusille asuinalueille tullaan asentamaan LED-valaisimet.

Muutokseen velvoittaa EU-asetus ((EY) N:o 245/2009), joka kieltää elohopeahöyrylamppujen valmistamisen ja maahantuonnin vuodesta 2015 alkaen niiden huonon energiatehokkuuden takia (Tiehallinto 2006).

Elohopeavalaisimien markkinoilta poistumisen lisäksi valaistusverkon modernisoinnin taustalla on elinkaaren päähän tulleiden valaisimien ja keskusten uusiminen. LED-lamput ovat tällä hetkellä nopeimmin kehittyvä valonlähde. Hyvin toimiva LED-katuvalaistus lisää myös asumisviihtyvyyttä, sillä ledin etuna on kirkas, tasainen ja hyvälaatuinen valo. Lisäksi parempi valaistus lisää turvallisuutta ja luo turvallisuuden tunnetta.

Projektin aikataulu:

-Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2014 syksyllä uusittiin osa, noin 600 kpl, Nikkilän ja Söderkullan kaava-alueiden vanhimmista valaisimista.

-Toisessa vaiheessa vuonna 2015 uusittiin loppuosa Nikkilän alueen valaisimista. Vuoden 2015 aikana valaisimia uusittiin kokonaisuudessaan noin 500 kpl.

-Viimeisessä, kolmannessa vaiheessa uusitaan vuoden 2016 aikana loppuosa Söderkullan kaava-alueiden valaisimista. Tämän lisäksi uusitaan sekä puistoalueiden että kevyenliikenteenväylien valaisimet. Kaikille uusille asuinalueille tullaan asentamaan LED-valaisimet. Kokonaisuudessaan uusittavia valaisimia on vuonna 2016 noin 300 kpl.

Lisätiedot

(vt.) Aluemestari Jim Hindsberg
puh. 09 2353 6872
jim.hindsberg@sipoo.fi