Wessman-talon valmistuminen tuo uudenlaisen oppimisympäristön Nikkilään

Modernit oppimistilat noin 150 oppilaalle

Nikkilän koulukeskuksen (Iso Kylätie 8) H-rakennuksen tiloihin räätälöidään moderni koulutila. Wessman-taloksi nimetty rakennus tarjoaa noin 150 oppilaalle monimuotoisen oppimisympäristön, jonka tilat muuntuvat käyttäjien mukaan. Wessman-talo sijaitsee Nikkilässä keskeisellä alueella, jossa ala- ja yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset, kirjasto sekä kansalaisopisto tarjoavat mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen varhaislapsuudesta vanhuuteen.

Wessman-talon tilojen pääkäyttäjinä ovat Lukkarin koulun esi- ja alkuopetuksen oppilaat. Uudet tilat mahdollistavat Nikkilän pienimmille oppilaille yhtenäisen koulupolun. Kouluajan ulkopuolella tilat soveltuvat erilaisiin tapahtumiin ja iltakäyttäjien tarpeisiin.

Yhteistyöllä kohti ilmiöpohjaista oppimista ja materiaalien kokeilua

Hanketta on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä toimitilat-yksikön ja sivistysosaston välillä. Tilojen suunnittelussa on huomioitu uusi opetussuunnitelma, jonka keskiössä on ilmiöpohjainen oppiminen. Perinteisten luokkahuoneiden sijaan oppiminen voi tapahtua vaihtelevissa ympäristöissä rakennuksen sisällä ja ulkona. Luokista oppimisympäristö laajenee Wessmansaliin, käytäville sekä auloihin, ja jatkuu ulos piha-alueelle, jonne syntyy satumetsä sekä erilaisia oppimiseen ja asioiden tutkiskeluun soveltuvia pisteitä.

Tiloihin valittavat kalusteet ovat ergonomisesti hyviä ja monipuolisia. Kalusteratkaisut tehdään siten, että ne soveltuvat pienimmillekin oppilaille, mutta joustavat tarvittaessa myös muun kokoisten oppijoiden käyttöön. Muutosten myötä olemassa olevan rakennus tarjoaa eheän ja laadukkaan oppimisympäristön.

Wessman-talo soveltuu kokonsa ja käyttäjien mukaan muuntuvan luonteensa vuoksi hyvin sisustusmateriaalien kokeilukohteeksi. Tiloissa kokeillaan, miten nykyaikaiset tekstiilimatot toimivat koulukäytössä. Tekstiilimatto on hyvin ääntä eristävä, allergiavapaa, pehmeä ja lämmin. Saatuja kokemuksia hyödynnetään kunnan tulevissa koulu- ja päiväkotihankkeissa.

Wessman-talon hankkeen tausta, aikataulu ja budjetti

Vuonna 2001 valmistunut koulukeskuksen H-rakennus tyhjeni Nikkilän Sydämen valmistuttua syksyllä 2016. H-rakennus on hyväkuntoinen ja sen puitteet mahdollistavat 6 -7 ryhmäisen koulutilan toteuttamisen pienehköin muutoksin. Tarve Wessman-talon toteuttamiselle perustuu Nikkilän asukasluvun ja oppilasmäärän kasvuun.

Koulukeskuksen H-rakennukseen tehtävät muutostyöt aloitettiin kesällä 2017. Rakennustyöt valmistuvat joulukuussa 2017. Lapset pääsevät muuttamaan remontoituun Wessman-taloon huhtikuussa 2018. Ennen tätä talon sisällä kalustetaan ja tehdään viimeistelytöitä. Wessman-talon remontti on valmistumassa ja rakennuksen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 aikana. 

Wessman-talon hankkeelle on varattu kunnan investointiohjelmassa 0,6 miljoonaa euroa vuodelle 2017. Hanke kattaa rakennustöiden lisäksi LVIA-, sähkö- sekä piha- ja purkutyöt. H-rakennukseen yhteydessä olleet koulukeskuksen B2- ja B3-rakennukset purettiin kesällä 2017.

Lisätietoja:

Rainer Långsjö
Rakennusinsinööri
Sipoon kunta
09 2353 6931
rainer.langsjo (at) sipoo.fi