Wessman-huset möjliggör en helt ny lärmiljö i Nickby

Modern lärmiljö för circa 150 elever

H-byggnaden i Nickby skolcentrum (Stora byvägen 8) får ett skräddarsytt modernt skolutrymme. Byggnaden, som har döpts till Wessman-huset, erbjuder för ca 150 elever en mångformig lärmiljö, vars utrymmen anpassas enligt användarnas behov. Wessman-huset ligger på centralt i Nickby, där låg- och högstadiet, andra stadiets läroanstalter, biblioteket samt medborgarinstitutet erbjuder möjligheter till livslångt lärande från tidig barndom till ålderdom.

De huvudsakliga användarna av Wessman-husets utrymmen kommer att vara förskole- och nybörjarundervisningens elever. De nya utrymmena möjliggör att de minsta eleverna i Nickby får en enhetlig skolstig. Utanför skoltiderna lämpar sig utrymmena för olika evenemang och för kvällsanvändare.

Genom samarbete mot fenomenbaserad inlärning och materialprov

Projektet har planerats i tätt samarbete med Lokalitetsförvaltningen och Bildningsavdelningen. I planerandet av utrymmena har man beaktat den nya läroplanen i vars centrum finns den fenomenbaserade inlärningen. I stället för i de traditionella klassrummen kan lärandet ske på omväxlande platser inne i byggnaden eller utanför. Lärmiljön utvidgas från klassrummen till Wessman-salen, korridorer och aulor, och fortsätter ut på gårdsområdet där det föds en sagoskog och olika punkter som lämpar sig för inlärning och för att studera företeelser.

Möblerna som väljs till utrymmena är ergonomiskt goda och mångsidiga. Möbelbesluten görs så att möblerna passar även de minsta eleverna, men att de också flexibelt kan användas av elever av alla storlekar. Genom de här förändringarna kan den existerande byggnaden erbjuda en hel och kvalitativ lärmiljö.

Med tanke på sin storlek och sin förmåga att anpassa sig efter användarna lämpar sig Wessman-huset väl som provutrymme för inredningsmaterial. I utrymmena kan man testa hur moderna textilmattor fungerar i skolbruk. Textilmattan är ljudisolerande, allergifri, mjuk och varm. Erfarenheterna som fås utnyttjas i kommunens kommande skol- och daghemsprojekt.

Bakgrund, tidtabell och budget för projekt Wessman-huset

Skolcentrets H-byggnad som byggdes år 2001 blev tomt när Nickby Hjärta blev färdigt hösten 2016. H-byggnaden är i gott skick och kan med små förändringar göras till ett skolutrymme för 6-7 grupper. Behovet av projekt Wessman-huset bygger på tillväxten för invånarantal och elevantal i Nickby.

Förändringsarbetet på skolcentrets H-byggnad inleddes sommaren 2017. Byggnadsarbetet blir klart i december 2017. Barnen får flytta till det renoverade Wessman-huset i april 2018. Före flyttningen ska huset inredas och ytorna finslipas. Renoveringen av Wessman-huset är på slutrakan och byggnaden kan tas i bruk under år 2018.

För projekt Wessman-huset har man i kommunens investeringsprogram reserverat 0,6 miljoner euro för år 2017. Projektet omfattar förutom byggnadsarbetet också VVSA-, el-, gårds- och rivningsarbeten. Skolcentrets byggnader B2 och B3 som fanns bredvid H-byggnaden revs sommaren 2017.

Mer information:

Rainer Långsjö
Byggnadsingengör
Sibbo kommun
rainer.langsjo (at) sibbo.fi