Eriksnäsintien kevyen liikenteen väylän rakentaminen on alkanut

Eriksnäsintien kevyen liikenteen väylän rakennustyöt alkavat Etelä-Sipoossa marraskuussa 2017. Uusi väylä kulkee Eriksnäsintien vartta Kalasääskentieltä Hiekkamäentielle ja sen on suunniteltu valmistuvan kesäkuussa 2018. Väylän rakentaminen on ensimmäinen vaihe Eriksnäsin alueen kevyen liikenteen yhteyksien rakentumisessa.

Eriksnäsintien kevyen liikenteen väylä palvelee erityisesti Eriksnäsin asukkaita parantaen ja helpottaen työ- ja koulumatkayhteyksiä. Väylä parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta sekä tarjoaa uusia ulkoilumahdollisuuksia alueen asukkaille.

Uusi väylä yhdistää Eriksnäsin Söderkullaan

Nyt rakennettava väylä on osa Eriksnäsistä Söderkullaan rakentuvaa kevyen liikenteen yhteyttä. Tavoitteena on muodostaa yhtenäinen kevyen liikenteen väylästö Eriksnäsin ja Söderkullan välille. Suunniteltu väylä kulkee etelästä lähdettäessä pitkin Eriksnäsintien vierustaa ja kääntyy Hiekkamäentielle. Hiekkamäentietä tullaan jatkamaan kohti Pähkinälehtoa ja Sipoonlahden koulukeskusta. Hiekkamäentien jatkeen rakentaminen kevyen liikenteen väylineen aloitetaan 2018.

Uusi väylä pinnoitetaan ja valaistaan, ja väylän rakentamisen yhteydessä väylän varteen jäävät bussipysäkit uusitaan. Väylä alittaa Helsinki-Kotka valtatien. Ajoneuvoliikenteelle ei aiheudu merkittävää haittaa rakentamisen johdosta Eriksnäsintiellä.

Väylän arvioitu rakentamiskustannus on noin 400 000 euroa. Kohteen urakoitsijana toimii AC Päällysteet Oy ja rakennuttajana Sipoon kunta.

Lisätietoja:

Ari Luomala
puh: 09-2353 6015
ari.luomala@sipoo.fi