Eriksnäsvägens lättrafikled har tagits i bruk i Södra Sibbo

Leden för lätt trafik snart färdig i Eriksnäs (2.7.2018)

Den led för lätt trafik som byggs längs Eriksnäsvägen i Södra Sibbo är färdig i juli 2018. Arbeten slutförs när man bl.a. lägger gatubeläggningar samt installerar lyktstolpar och trafikmärken. Leden för lätt trafik längs Eriksnäsvägen är 1,3 km lång på sträckan Fiskgjusevägen–Sandbackavägen.

Den nya leden får både beläggning och belysning. I samband med byggarbeten har även beläggningen på Eriksnäsvägens körbanor förnyats. Därtill fick busshållplatsen vid Fiskgjusevägen en busskur. Den nya leden har går under riksvägen Helsingfors–Kotka.

Byggandet inleddes i november 2017. ”Arbeten har framskridit enligt planerna och håller nästan tidtabellen oberoende av den hårda vintern som försenade byggandet en aning. I sommar får man redan cykla en sväng”, säger byggnadsingenjör Ari Luomala. ”Här vill vi också tacka alla invånare för att ni tog byggarbeten i beaktande och var försiktiga under den tid arbeten pågick.”

Den nya trafikleden förbinder Eriksnäs med Söderkulla

Den nya leden för lätt trafik längs Eriksnäsvägen ger speciellt Eriksnäsborna bättre och smidigare arbets- och skolvägar. Med leden blir trafiksäkerheten betydligt bättre, och invånare på området får nya möjligheter för friluftsliv. Den nya leden förbättrar även trafikförbindelserna mellan Eriksnäs och Söderkulla. På lång sikt syftar man till att bygga ett enhetligt nät av gång- och cykelvägar mellan Eriksnäs och Söderkulla.

Trafikledens byggnadskostnader uppskattas till 400 000 euro. Entreprenör är AC Päällysteet Oy och byggherre är Sibbo kommun. Tekniska utskottet fattade beslut om att godkänna byggadet av en led för gång- och cykeltrafik vid Eriksnäsvägen vid sitt möte 25.9.2017 (TEKNUTSK § 95).

Mer information:

Ari Luomala
Byggnadsingenjör
Sibbo kommun
09 2353 6015
ari.luomala (at) sibbo.fi