Sipoon saariston osoitejärjestelmää päivitetään

 Kuva: Suvi Suovaara

Saariston osoitteiden päivittäminen

Sipoon kunnassa on käynnissä saariston rakennusten osoitteiden päivittäminen ja yhdenmukaistaminen. Toimiva osoitejärjestelmä on osa nykyaikaista yhteiskuntaa ja hyödyllinen erityisesti hätätilanteissa. Osoitteen päivittäminen koskee saarissa ensisijaisesti sellaisia rakennettuja kiinteistöjä, joihin ei ole tieyhteyttä mantereelta.

Saaristossa rakennusten osoitteeseen kuuluu osoitenimi ja osoitenumero sekä postinumero ja -toimipaikka:

Osoitenimi

Saarissa rakennusten osoitenimenä käytetään saaren virallista nimeä, joka löytyy Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä maastotietokannan nimistöstä ja näkyy esimerkiksi virallisissa kartoissa. Tämä saattaa joskus poiketa puhekielessä käytetystä nimestä. Jos karttanimi puuttuu, saaren osoitenimi on määritetty erikseen. Samannimisissä saarissa lisätään toisen saaren tai molempien saarten osoitenimeen ns. tarkentava määre. Tämä voi olla esimerkiksi lähiympäristöstä löytyvä muu saari tai muu kartalta löytyvä paikka.

Osoitenumero

Osoitenumero perustuu saaren pohjoispisteen ja rakennukselle karkeasti arvioidun rantakohdan välisen rantaviivan pituuteen myötäpäivään mitaten. Esimerkiksi, jos näiden kahden pisteen välisen rantaviivan pituus on noin 1600 m, voi rakennus saada osoitenumeroksi 160. Rantakiinteistöissä käytetään yleensä parillisia ja sisämaan kiinteistöissä parittomia numeroita. Hyvin pienissä saarissa ainoa rakennus voi saada osoitenumeron 1 ilman rantaviivan pituuden arviointia.

Postinumero

Postinumerot saarten rakennuksille on määrittänyt Posti Group Oy. Postitoimipaikat määräytyvät postinumeron mukaan.

Näin työ etenee

Saarikohtaiset osoitenimet ja postinumerot ovat olleet nähtävillä ajanjaksolla 29.3–30.4.2018 ja kirjallisia huomioita osoitenimistä on voinut esittää 30.4.2018 asti. Vastaanotetut huomiot on koottu yhteen ja käsitelty.

Osoitenumerot on alkuvaiheessa annettu niille rakennuksille, jotka Maanmittauslaitoksen maastotietokannassa ja kartoissa on merkitty vapaa-ajan tai asuinrakennuksiksi. Maanmittauslaitoksen aineisto perustuu pitkälti ilmakuviin, eli rakennusten käyttötarkoitus ja määrä ei välttämättä aina vastaa todellisuutta. Tämän katsottiin kuitenkin olevan paras lähtöaineisto. Tällä tavalla saadut osoitteet on toimitettu Maanmittauslaitokselle, joka on vienyt osoitteet osoitepisteinä osaksi aineistojaan. Hätäkeskus ja monet muut toimijat käyttävät Maanmittauslaitoksen aineistoja. Osoitteita voi katsella esim. Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunan kautta.

Osoite on tavallisesti linkitetty rakennuksen ja sen rakennustunnukseen. Nämä tiedot välittyvät kunnalta väestörekisterikeskukselle ja sieltä muille viranomaisille. Saariston osoitteet liitetään rekistereissä rakennuksille vaiheittain kunnan rakennusrekisterin perusparannustyön myötä. Tällä hetkellä rakennuksien tietoihin liitetään saaristossa osoitteet uusien rakennuslupien yhteydessä sekä niillä kiinteistöillä, joissa on henkilöitä kirjoilla. Samalla käydään läpi, mitkä kiinteistön rakennuksista tarvitsevat oman osoitteen ja tehdään tarvittavat korjaukset.

Kuvitteellinen esimerkki rakennuksen osoitteesta saaressa:

Östholmen1 122
011203 Västerskog4

1Osoitenimi. Rakennus sijaitsee Östholmen-nimisellä saarella.
2Osoitenumero.
3Posti Group Oy:n määrittämä postinumero
4Postinumeron mukainen postitoimipaikka

Lisätietoja:

Oskar Mattsson
Maankäyttöasiantuntija
Mittaus- ja kiinteistöyksikkö
Sipoon kunta
oskar.mattsson (at) sipoo.fi