Miilin alueen rakentaminen

Sipoon kunnan voimakas kasvu konkretisoituu, kun rakennustyömaat käynnistyvät Miilin alueella Söderkullassa. Miilin alueella parannetaan Sipoonlahden koulua sekä rakennetaan Söderkullan liikuntapuisto ja uusi linja-autoterminaali. Tarkoituksena on tarjota sipoolaisille toimivampia palveluita ja parempia mahdollisuuksia oppia ja harrastaa.

Tällä sivulla kerrotaan yleisesti Miilin alueella tehtävistä rakennustöistä. Ajankohtaista-otsikon alle päivitetään tietoa töiden aikataulusta ja etenemisestä. 

Miilin alueella hankkeet käynnistyvät

Sipooonlahden koulun laajennus ja muutostyöt

Miilin alueen rakennushankkeiden kokonaisuus alkaa keväällä 2018, kun Sipoonlahden koulun laajennus käynnistyy. Sipoonlahden koulun laajennus valmistuu kesällä 2019. Laajennuksen rakentamisen jälkeen nykyisen koulun tiloja muutetaan siten, että vanha ja uusi osa muodostavat yhtenäisen ja tilankäytöllisesti tehokkaan kokonaisuuden. Nykyisen koulurakennuksen muutostyöt alkavat kesällä 2019. Täysin uudistunut koulu ja oppimisympäristö otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Lue lisää laajennushankkeen suunnitteluvaiheesta.

Urheilukentän uudistaminen

Nykyinen urheilukenttä uudistetaan vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Urheilukentän uudistaminen alkaa kesällä 2018 ja valmistuu loppuvuodesta 2018. Sipoonlahden koulun pihaan rakennetaan kaikille avoin Söderkullan urheilupuisto, joka toteutetaan samaan aikaan Sipoonlahden koulun rakennustyömaiden kanssa. Urheilupuisto täydentää uudistuvan urheilukentän tarjontaa sekä antaa uusia mahdollisuuksia kuntoilla ja harrastaa. Uusi koulun piha ja urheilupuisto valmistuvat kesän 2020 aikana.

Miilin alueen katuprojektit ja linja-autoterminaali

Lisäksi Miilin alueella kehitetään toimivampaa ja turvallisempaa katuverkostoa. Uuden Porvoontien varteen valmistuu syksyksi 2018 uusi Miilin linja-autoterminaali ja liityntäpysäköinti. Sipoonlahden koulukadun ja Taasjärventien laajennus luovat uusia tieyhteyksiä ja valmistuvat vuoden 2018 aikana.

Ajankohtaista

Uusi hiekka sai hymyilemään päiväkotien pihoilla (4.5.)

Pääurakoitsija kävi kertomassa Miilin alueen päiväkodeissa lapsille alueella tapahtuvista rakennus- ja louhintatöistä.

Miilin alueella Söderkullassa kadunrakennus- ja koulun laajennustyöt jatkuvat kovaa vauhtia. Seuraavaksi louhintatyöt laajenevat Kalliomäen asemakaava-alueelle ja jatkuvat osaltaan Miilin alueella. Kunta ja urakoitsijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä alueen päiväkotien ja koulun henkilökunnan kanssa. Muun muassa louhinta- ja murskaustöistä on keskusteltu henkilökunnan kanssa ennakkoon sekä päiväkodit ja koulu ovat auttaneet tiedon jaossa lasten ja oppilaiden vanhemmille.

Nyt oli aika kiinnittää huomiota alueen päiväkotien lapsiin. Keskiviikkona 2. toukokuutta kunta ja urakoitsija kävivät kertomassa päiväkotien lapsille lähettyvillä tapahtuvaista rakennushankkeista. Päiväkotien lapsien muistettiin uusilla ulkoleluilla ja kunta lahjoitti päiväkodeille kuulosuojaimia, joita henkilökunta voi tarvittaessa jakaa päiväkotipäivän aikana käytettäväksi. Maanrakennus ja infrarakentamisen ammattilaiset TerraWise lahjoitti uudet hiekat päiväkotien hiekkalaatikoille samalla kun kertoivat tulevista louhintatöistä.

Kalliomäen asemakaava-alueella louhintatyöt aloitetaan toukokuun alussa, siten että lähimpänä päiväkotia tehtävät räjäytykset tapahtuvat toukokuun lopulla. Lisäksi Mäntymäen päiväkodin arkeen vaikuttavat Mäntymäentien alueella tehtävät louhintatyöt kesä-heinäkuussa. Miilin päiväkodin takana tehdään räjäytystöitä juhannuksen ja heinäkuussa jälkeen.

Lisätietoja Miilin alueen katuhankkeista:
Ari Luomala, 09 2353 6015, rakennuttajainsinööri Sipoon kunta
Ilona Heikkinen, 040 191 4231, projektisuunnittelija Sipoon kunta

Miilin alueella kevyen liikenteen reitit ovat muuttuneet (4.4)

Työmaa-alueita on tullut lisää, kun kadunrakennus ja uuden linja-autoterminaalin rakennustyöt ovat alkaneet. Muuttuneet liikennejärjestelyt koskevat kevyen liikenteen väyliä ja erityisesti kulkua koululle.

Ingman areenan vieressä oleva liittymä Uudelle Porvoontielle on avattu kevyen liikenteen käyttöön. Samalla areenan parkkipaikkaa kiertävä vanha kevyen liikenteen väylä on suljettu. Näin Uudelta Porvoontieltä tulevat kävelijät ja pyöräilijät pääsevät suoraan koululle Ingman areenan edestä.
Uuden linja-autoterminaalin työmaan kohdalla ja Ingman areenan parkkipaikan vieressä oleva ajoväylä. Uudelle Porvoonteille on avattu vain työmaaliikennettä varten. Miilin alueella liikkuessa muuttuneet liikennejärjestelyt sekä ajoväylillä että kevyen liikenteen väylillä. Katso lisää täältä

Miilin alueella alkavat katuhankkeet ja Söderkullan skeittialueen muutto (12.3.)

Söderkullan skeittialue muuttaa terminaalin alta ja uudistuu urheilukentän muutostöiden yhteydessä.

Söderkullan skeittialue Sipoon Areenan vieressä suljetaan maaliskuussa 2018 Miilin alueella tapahtuvan rakentamisen vuoksi. Rakennustyöt alkoivat Sipoonlahden koulun laajennuksen työmaalla helmikuussa 2018 ja maaliskuussa aloitetaan uuden linja-autoterminaalin ja liityntäpysäköinnin rakentaminen. Nykyiset skeittitelineet kunnostetaan ja sijoitetaan urheilukentän itäpäätyyn kentän uudistustöiden valmistuttua syksyllä 2018.

Miilin linja-autoterminaali valmistuu alkusyksystä 2018, jonka jälkeen nykyinen linja-autoterminaali poistuu käytöstä. Linja-autot käyttävät normaalisti nykyistä terminaalia Neiti Miilin tiellä koko kevään ja kesän. Linja-autoterminaalin lisäksi Miilin alueella alkaa muitakin kadunrakentamistöitä. Kevään 2018 aikana alkavat Kalliomäen infrastruktuurin kaivuutyöt sekä kesällä Taasjärventien leventäminen ja Sipoonlahden koulukadun rakentaminen.

Lisätietoja Miilin alueen katuhankkeista ja urheilukentän uudistamisesta:
Ari Luomala, Rakennuttajainsinööri Sipoon kunta 09 2353 6015
Piritta Forsell, Liikuntapalvelupäällikkö Sipoon kunta 040 191 4539
Ilona Heikkinen, Projektisuunnittelija Sipoon kunta 040 191 4231

Sipoonlahden koulun laajennustyöt aloittavat Miilin alueen työmaan (19.2)

Sipoonlahden koulun ympäristöön työmaa tulee aiheuttamaan muutoksia. Suurimmat poikkeukset koulun arkeen syntyvät, kun koulun etuovi ja etupiha jäävät työmaa-alueen alle sekä henkilökunnan käytössä olevat parkkipaikat poistuvat käytöstä. Työmaa-alueen aikana oppilaiden kulku Sipoonlahden kouluun tapahtuu rakennuksen länsipäädyssä olevasta ulko-ovesta. Tässä vaiheessa oppilaiden välituntipihoina toimivat urheilukenttä ja koulun läheisyydessä oleva väliaikainen välituntipiha.

Saattoliikenteeseen muutoksia: Suosittelemme, että oppilaiden saattoliikenne tapahtuu rakennustyömaan aikana linja-autoterminaalin länsipuolella olevilla parkkipaikoilla.

Neiti Miilin tie on käytössä loppuvuoden 2018. Kulku Miilin päiväkodille tapahtuu totutusti tätä kautta. Bussiterminaali Neiti Miilin tiellä on normaalisti käytössä kevään ja kesän 2018 aikana. Urheilukentän ja Ingman Areenaan käyttöön rakennushankkeet eivät tässä vaiheessa aiheuta muutoksia. Miilin alueelle rakentuu keväällä kaksi rakennustyömaa-aluetta. Ensimmäinen koulun etupuolelle ja toinen Neiti Miilin tien itäpuolelle pellolle. Jälkimmäinen rakennusalue toimii työmaan varasto- ja paikoitusalueena. Alueella tulee olemaan työmaaliikennettä, jota pyritään ohjaamaan siten, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa koulun ja päiväkodin käyttäjille. Kehotamme varovaisuuteen työmaa-alueiden lähistöllä liikuttaessa. Katso lisää täältä

Seuraa meitä Facebookissa!

Lisätietoja Miilin alueen rakennustyömaasta:

Jukka Haakana
Rakennuttajainsinööri
Sipoon kunta
050 522 2807

Ilona Heikkinen
Projektisuunnittelija
Sipoon kunta
040 191 4231

Lue lisää Sipoonlahden koulun laajennuksen hankesuunnitteluvaiheesta